Mælkebøtte Post

Mælkebøtten

Mælkebøtte Post

November 2017 Nr. 9 Årgang 14

 

 

Mona stopper

Da der har været et fald i børnetallet, har vi desværre måtte se os nødsaget til at opsige Monas stilling. Vi takker Mona for hendes indsats for Mælkebøtten og ønsker hende alt muligt held og lykke fremover. Mona stopper pr. 30.november 2017

 

Parkerings Problemer

De første 14 dage af november, skal der laves ny kantsten på Jernbanevej. Det kan give nogle parkerings mæssige problemer når I skal hente og aflevere. Der er mere info om det på glastavlen i garderoben og på Minigruppens infotavle.

 

Starter/Stopper i Mælkebøtten

Vi byder velkommen til Sander som starter i Minigruppen d. 1.november

 

Kalendergave

Nu nærmer den søde juletid sig og vi vil traditionen tro have kalendergave.

Derfor bedes I senest d. 30.november medbringe en gave som kan bruges af både en pige og en dreng. Gaven må maksimalt koste 30 kr.

 

Minigruppen køber gave til 1-3 årige

Maxigruppen køber gave til 3-6 årige

 

Fotograf

Fotografen kommer d. 7.november

 

Fødselsdage i november

Vi siger tillykke til:

(11/11): Alba 3 år

 

Mælkebøtten siger tak

Tak til Martin og familie for refleksveste med tryk

Tak til Thor og familie for vindruer

Tak til Mads og familie for Halloween kage

 

 

Minigruppen i november

Kroppen

I november sætter vi fokus på børnenes kendskab til egen krop.

Vi skal synge om kroppens forskellige dele.

Vi skal løbe, hoppe, krybe, kravle og lege på den store motorikbold.

Vi sætter fokus på at vaske hænder.

Vi skal øve på at tage vintertøj på selv.

 

Maxigruppen i november

Hemmeligheder

Vi kan desværre ikke sige ret meget om hvad der sker i Maxigruppen i november, da det meste er hemmeligheder :)

 

Vintertøj

Børnene må meget gerne medbringe en hue og varmt fodtøj

 

Forældrekaffe

Forældre kaffe er d. 24.november fra 15-16.30