Dagligdagen

Mælkebøtten

Dagligdagen

Mælkebøtten er beliggende i Mørkøv, på vestsjælland, midt i mellem Kalundborg og Holbæk.

 

Mælkebøtten er en privatejet integreret daginstitution, som blev åbnet i 2003 og ligger midt i byen, tæt ved  Mørkøv station, Der ud over ligger vi tæt på skov, legepladser og naturskønne omgivelser f.eks. Rævebjerg og øko-parken.

 

Vi er en turinstitution hvilket vil sige, at vi er på tur 3 gange om ugen, både sommer og vinter med alle de udfordringer og læring det byder på.

 

Institutionen  er fordelt på 2 stuer:

Minigruppen (vuggestuen alderen, 0-3 år)

Maxigruppen (børnehaven, alderen 3-skolestart)

Stuerne modtager begge løbende nye børn.

 

Stuer i Mælkebøtten

Mælkebøtten er indrettet med 2 stuer. Minigruppen (vuggestue) og Maxigruppen (børnehave).


Hverdagen i Minigruppen

I Minigruppen lægges der vægt på omsorg og tryghed for det lille barn og hverdagen byder på forskellige aktiviteter som støtter børnenes alsidige udvikling, så som lege og få venner, rim og remser, sang, højtlæsning, bygge med klodser, male og tegne, være ude på legepladsen og små ture primært i nærmiljøet.


Hverdagen i Maxigruppen

I Maxigruppen lægges der vægt på omsorg og tryghed. Børnene støttes i deres personlige udvikling og udvikling af sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer.

Der lægges endvidere vægt på at barnet oplever og lærer om natur og naturfænomener, samt om kulturelle værdier.