Dagligdagen

Mælkebøtten

Stuer i Mælkebøtten

Mælkebøtten er indrettet med 2 stuer. Minigruppen (vuggestue) og Maxigruppen (børnehave).Hverdagen i Minigruppen

I Minigruppen lægges der vægt på omsorg og tryghed for det lille barn og hverdagen byder på forskellige aktiviteter som støtter børnenes alsidige udvikling, så som lege og få venner, rim og remser, sang, højtlæsning, bygge med klodser, male og tegne, være ude på legepladsen og små ture primært i nærmiljøet.


Hverdagen i Maxigruppen

I Maxigruppen lægges der vægt på omsorg og tryghed. Børnene støttes i deres personlige udvikling og udvikling af sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse og kulturelle udtryksformer.

Der lægges endvidere vægt på at barnet oplever og lærer om natur og naturfænomener, samt om kulturelle værdier.