Forældre Bestyrelse

Mælkebøtten

Formand 

Louise Rygter

(Amaya & Clara)

28 89 97 42

jacobbuus@live.dk

Maria Sebens

(Mirah)

71 70 20 73

sebens94@gmail.com

Marlene Schou Christensen

(Gilbert)

61 68 26 54

marleneschou@hotmail.dk

Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen til?

Forældrebestyrelsen er din direkte vej til indflydelse på dit barns institution. Her kan du gøre opmærksom på generelle ting med fokus på alle børn og ikke det enkelte barns behov – dette skal du snakke med stuepersonalet om. Forældrerepræsentanterne er valgt til at være alle

forældres stemme overfor institutionen. Du kan derfor altid henvende dig til en forældrerepræsentant hvis du har emner der bør diskuteres i bestyrelsen.

Jo større forældreengagement des bedre vilkår for institutionens børn.