Mælkebøtte Post

Mælkebøtten

Mælkebøtte Post

Maj 2021     Nr.  5  Årgang 18


  

Morgenmad

Hvis jeres børn skal spise morgenmad i institutionen, er det meget vigtigt at I husker i hvilket tidsrum der er morgenmad i Mælkebøtten.

Morgenmad er fra kl. 6 til kl. 7, det vil sige at barnet skal være påbegyndt spisningen senest kl. 7.

 

Solcreme

Det er vigtigt at I husker at smøre jeres børn ind i solcreme inden de kommer i institution, da vi er rigtig meget ude og nyde det gode vejr. Vi følger op med solcreme i løbet af dagen.

Børnene skal også medbringe en solhat. Vi anbefaler en bøllehat, da den dækker både øre og nakke.

 

Starter i Mælkebøtten

Vi vil gerne byde velkommen til Asta og familie. Asta starter i Minigruppen

d. 3.maj.

 

Stopper i Mælkebøtten

Da Milas skal begynde i Før-SFO til maj, er det desværre blevet tid til at sige farvel til ham og familien. Vi ønsker Milas og familie alt muligt held og lykke fremover.

 

Fødselsdage i maj

Vi siger tillykke til:

(15/5) Elena 6 år

(16/5) Shawn 2 år

(17/5) Villads 1 år

 

Minigruppen i maj

Liv under vandet

Vi vil i maj måned have fokus på det liv der findes under vandoverfladen. Vi vil snakke om dyr og planter. Vi vil tegne og klippe vores hænder ud i karton, for at lave de forskellige dyr og planter der skal bo i vores akvarie maleri.

 

 

Selvhjulpenhed

Med de store børn i Minigruppen (ca. 2 år) øver vi meget at være selvhjulpen med af og påklædning, og så har vi meget fokus på at hjælpe børnene med at huske at rydde op efter dem selv.

 

Vintertøj

Så har foråret meldt sin ankomst og det er blevet tid til at tage flyverdragt, huer, vanter og vinterstøvler med hjem og i stedet medbringe regntøj, gummistøvler og termotøj.

 

Månedens Sange

Godmorgen Alle Sammen

Mester Jakob

Mon du bemærket har

 

Maxigruppen i maj

Førskolebarn

Milas skal begynde i Før-SFO, i maj måned

Vi takker for en masse gode oplevelser, hyggelige stunder og sidst men ikke mindst et godt samarbejde.

Vi ønsker Milas og familie held og lykke fremover.

 

Tema: Sund Kost

Vi vil i uge 20 og 21 have et tema om Sund Kost

Målene for temaet er:

  • At barnet får interesse for sund kost
  • At barnet bliver opmærksomt på, hvad der er sundt/usundt
  • At give barnet kendskab til madens effekt på kroppen
  • At barnet inddrages og opmuntres til at være aktiv deltager i fællesskabet
  • At børnene får lov at smage på forskellige madvarer.

 

Vi vil bl.a. lave

  • Vi indsamler reklamer, til at lave en collage om sund og usund kost.
  • Vi vil bage/smage både sundt og usundt bagværk
  • Til samling vil vi tale med børnene om sund/usund kost.

 

 

Forældrekaffe

Forældrekaffen er aflyst i maj pga. Corona