Mælkebøtte Post

Mælkebøtten

Mælkebøtte Post

marts 2020     Nr.  3   Årgang 17


  

Mælkebøtten siger tak til:

Freddy og familie for bananer

Jean og familie for huer

 

Fødselsdage i marts

Vi siger tillykke til:

(9/3) Gilbert 2 år

(10/3) Milas 5 år

(15/3) Amaya 2 år

(19/3) Mathilde 2 år

(30/3) Vanessa 4 år

 

Minigruppen i marts

Månedens Sange

Nanna, Nanna buksetrold (Rim)

Se det lille tog

Jeg hamre, jeg banker

 

Maxigruppen i marts

Påskeværksted

I marts har vi påskeværksted.

I påskeværkstedet skal vi bl.a. pynte stuen op til påske, klippe og klistre påskepynt, og lave en lille hemmelighed.

Påskeværksted vil være mandag og fredag.

 

Forældrekaffe

Forældrekaffen er d. 27.marts fra kl. 15 til 16.30